• Akreditace

Akreditace

Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.


Univerzita Karlova má institucionální akreditaci pro tyto oblasti vzdělávání:


 • 1. Biologie, ekologie a životní prostředí (OV03),

 • 2. Ekonomické obory (OV05),

 • 3. Farmacie (OV08),

 • 4. Filologie (OV09),

 • 5. Filozofie, religionistika a teologie (OV10),

 • 6. Fyzika (OV11),

 • 7. Historické vědy (OV12),

 • 8. Chemie (OV13),

 • 9. Informatika (OV14),

 • 10. Matematika (OV17),

 • 11. Mediální a komunikační studia (OV18) – mimo doktorský typ studia,

 • 12. Neučitelská pedagogika (OV19),

 • 13. Politické vědy (OV20),

 • 14. Právo (OV22),

 • 15. Psychologie (OV23),

 • 16. Sociální práce (OV24) – mimo doktorský typ studia,

 • 17. Sociologie (OV25),

 • 18. Tělesná výchova a sport; kinantropologie (OV28),

 • 19. Učitelství (OV30),

 • 20. Vědy o umění a kultuře (OV32),

 • 21. Vědy o Zemi (OV33),

 • 22. Všeobecné lékařství a zubní lékařství (OV35), a

 • 23. Zdravotnické obory (OV36).


V rámci institucionální akreditace uděluje Rada pro vnitřní hodnocení UK oprávnění uskutečňovat jednotlivý studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia, jazyk výuky a pro fakultu UK (popřípadě s vysokoškolským ústavem) na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult (popřípadě s ředitelem ústavu) až na dobu 10 let.


Pokud nemá UK pro danou oblast vzdělávání v daném typu studia institucionální akreditaci, pak musí podat žádost o akreditaci studijního programu na Národní akreditační úřad.


Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu je popsán v Akreditačním řádu, stručný přehled akreditačního procesu je k dispozici na stránce Příprava studijního programu.


Správce stránky: Hana Műllerová


Poslední změna: 30. leden 2024 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám