• O nás
  • Lidé a agendy (kontakty)

Lidé a agendy (kontakty)

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací v rámci kolegia rektorky spadá pod prorektora pro koncepci a kvalitu vzdělávání, kterým je doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, a v případě potřeby se na něj můžete obrátit prostřednictvím mailové adresy: kvalita@prorektor.cuni.cz


V běžných provozních agendách se pak můžete obracet na jednotlivé zaměstnance odboru, jak jsou uvedeni níže.

Zaměstnanci odboru a jejich agendy


Vedoucí odboru

Mgr. Jakub Homolka, Ph.D.

Email:

jakub.homolka@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 385


Pokud máte jakékoliv dotazy nebo výhrady k fungování našeho odboru nebo potřebujete pomoct s něčím, co překračuje meze jednotlivých agend, můžete se obrátit přímo na vedoucího odboru. Veškeré vaše poznámky, včetně těch kritických, jsou vítány.


Tajemnice odboru

Mgr. Kristýna Ševčíková

Email:

kristyna.sevcikova@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 673


Na naši tajemnici se můžete obracet ve všech provozních a organizačních otázkách spjatých s běžným fungováním odboru, včetně spisové služby. Vedle toho rovněž zajišťuje část administrativy v rámci SIS.


Tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení UK

Mgr. Eva Beranová

Email:

eva.beranova@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 685


Bc. Tereza Doleželová

Email:

tereza.dolezelova@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 576


Tajemnice RVH spravují všechny kroky spjaté s komunikací mezi fakultami a Radou pro vnitřní hodnocení UK, takže pokud chcete odevzdat například návrh akreditace, kontrolní zprávu či nápravné opatření a nejste si jisti, jaký správný úřední postup zvolit, neváhejte se na ně obrátit.


Zajišťování a rozvoj kvality vzdělávání

Mgr. Jakub Homolka, Ph.D.

Email:

jakub.homolka@ruk.cuni.cz 

Telefon:

+420 224 491 385


Pokud máte jakékoliv obecné otázky spjaté s naším vnitřním systémem zajišťování kvality studijních programů a rolí našeho odboru v něm, včetně našeho působení v univerzitní alianci 4EU+, neváhejte se obrátit právě na nás. Pokud však máte konkrétní otázky spjaté s akreditacemi, hodnocením či přípravou společných (mezinárodních) studijních programů, obracejte se přímo na kolegy uvedené níže.


Akreditace studijních programů

Mgr. Eva Jogheeová

Email:

eva.jogheeova@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 148


Ing. Hana Müllerová

Email:

hana.mullerova@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 673


RNDr. Jan Placht

Email:

jan.placht@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 661


Náš akreditační aparát je tu pro vás v případě, že potřebujete jakoukoliv metodickou podporu s přípravou akreditací studijních programů. Stejně tak se na něj můžete obrátit ve chvíli, kdy si například nejste jistit s některými otázkami spjatými s uskutečňováním a zejména pak změnami již dříve akreditovaných programů.


Hodnocení studijních programů a datové analýzy

Mgr. Václav Müller

Email:

vaclav.muller@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 770 137 669


Bc. Pavel Žák

Email:

pavel.zak@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 288


V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se procesu hodnocení studijních programů, včetně otázek spjatých se samotným modulem Hodnocení SIS, se neváhejte obrátit na kolegy. Obracejte se na ně i v případě, že potřebujete pomoct se získáváním či analýzami dat, které jsou s provozem studijních programů spjaté.


Meziuniverzitní studium

Mgr. Josef Matoušek, Ph.D.

Email:

josef.matousek@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 532


Mgr. Jan Potoček

Email:

jan.potocek@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 264


V rámci agendy meziuniverzitního studia zajišťujeme veškerou metodickou podporu spjatou s přípravou mezinárodních společných studijních programů včetně rozvíjení této agendy v alianci 4EU+. Stejně tak jsme vám k dispozici v případě přípravy smluv o dvojím vedení disertační práce (cotutelle).


Právní a metodická podpora

Mgr. Jana Peková

Email:

jana.pekova@ruk.cuni.cz

Telefon:

+420 224 491 660


Zprostředkováváme výklad zákonů a předpisů spojených s agendou odboru, také se aktivně podílíme na revidování a vytváření těchto pramenů.Pokud se Vámi hledaná osoba v tomto výčtu nenachází, kompletní seznam kontaktů naleznete v systému WhoIs.


Správce stránky: Jakub Homolka (texty), Pavel Žák (kontakty)


Poslední změna: 17. leden 2024 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám