Výsledky hodnocení

DATUM

FAKULTA

STUPR

DRUH

ID_AKR

SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST

9/30/2021

FaF

M0916A080001

Mgr.

32

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/5/2021

PřF

N0512A130010

NMgr.

744

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/5/2021

PřF

B0511A030007

Bc.

842

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/5/2021

MFF

B0541A170011

Bc.

178

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/5/2021

MFF

N0613A140016

NMgr.

807

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/19/2021

2.LF

B0915P360001

Bc.

362

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/27/2021

1.LF

B0988P360001

Bc.

3

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

10/29/2021

LFP

M0912A350003

Mgr.

740

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/21/2022

KTF

N0223A100005

NMgr.

563

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/21/2022

HTF

B0114A100002

Bc.

211

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/21/2022

FHS

N0321A180002

NMgr.

65

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/25/2022

ETF

N0221A100007

NMgr.

498

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/25/2022

PF

M0421A220006

Mgr.

1168

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

2/4/2022

FF

B0231A090076

Bc.

1116

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

2/4/2022

FSV

B0312A200008

Bc.

123

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

2/4/2022

PedF

N0111A190001

NMgr.

287

Studijní program v roce 2021 úspěšně prošel pilotní verzí vnitřního hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FHS

N0223A100008

NMgr.

49

Navazující magisterský studijní program Filosofie v kontextu humanitních věd v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FF

N0213A320004

NMgr.

303

Navazující magisterský studijní program Dějiny umění v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FHS

N0222A120002

NMgr.

63

Navazující magisterský studijní program Dějiny moderní evropské kultury v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FF

N0222A120011

NMgr.

346

Navazující magisterský studijní program Egypt a Přední východ ve starověku v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FF

B0231A090067

Bc.

332

Bakalářský studijní program Hebraistika a židovská studia v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FSV

N0312A200012

NMgr.

144

Navazující magisterský studijní program Geopolitical Studies v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

FSV

N0321A180003

NMgr.

1464

Navazující magisterský studijní program Mediální studia v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

MFF

B0613A140006

Bc.

202

Bakalářský studijní program Informatika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/23/2023

MFF

B0533A110001

Bc.

204

Bakalářský studijní program Fyzika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/27/2023

PřF

B0511A030013

Bc.

1592

Bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/27/2023

PřF

B0511A030015

Bc.

1553

Bakalářský studijní program Molekulární biologie a biochemie organismů v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/27/2023

PřF

N0531A130006

NMgr.

190

Navazující magisterský studijní program Chemie a fyzika materiálů v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/27/2023

PřF

N0531A130017

NMgr.

757

Navazující magisterský studijní program Analytická chemie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/27/2023

PřF

N0531A130018

NMgr.

774

Navazující magisterský studijní program Anorganická chemie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/27/2023

FF

B0232A090001

Bc.

320

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura prošel v roce 2023 vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/30/2023

PřF

N0531A130022

NMgr.

745

Navazující magisterský studijní program Makromolekulární chemie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

1/30/2023

PřF

N0531A130019

NMgr.

746

Navazující magisterský studijní program Fyzikální chemie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

2/8/2023

PřF

N0531A130037

NMgr.

1563

Navazující magisterský studijní program Klinická a toxikologická analýza v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

2/8/2023

PřF

N0531A130024

NMgr.

1000

Navazující magisterský studijní program Organická chemie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

2/8/2023

PřF

N0531A130005

NMgr.

189

Navazující magisterský studijní program Medicinální chemie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

3/17/2023

2.LF

B0913P360002

Bc.

359

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

3/17/2023

3.LF

B0913P360001

Bc.

687

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

3/17/2023

1.LF

N0915A360003

NMgr.

4023

Navazující magisterský studijní program Ergoterapie pro dospělé v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

3/17/2023

2.LF

B0913P360003

Bc.

377

Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

3/31/2023

FaF

B0914A360002

Bc.

106

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

3/31/2023

FaF

N0914P360004

NMgr.

741

Navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

4/26/2023

FF

N0231A090013

NMgr.

338

Navazující magisterský studijní program Východoevropská studia v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/16/2023

FTVS

N0114A300048

NMgr.

100

Navazující magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy pro střední školy v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/16/2023

FHS

N0314A250013

NMgr.

765

Navazující magisterský studijní program Studia občanské společnosti v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/16/2023

FF

N0322A180001

NMgr.

324

Navazující magisterský studijní program Informace, média a knižní kultura v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

PedF

N0111A190014

NMgr.

1276

Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

FSV

B0321A180005

Bc.

140

Bakalářský studijní program Komunikační studia v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

FSV

B0314A250014

Bc.

1070

Bakalářský studijní program Social Sciences v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

FTVS

B1014A280003

Bc.

20

Bakalářský studijní program Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

FTVS

B0114A300050

Bc.

98

Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

FTVS

B1014A280004

Bc.

3691

Bakalářský studijní program Trenér v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

HTF

B0114P190001

Bc.

226

Bakalářský studijní program Sociální pedagogika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

PedF

B0111A190012

Bc.

1274

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

6/20/2023

FTVS

N1014A280004

NMgr.

24

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

7/11/2023

HTF

B0223A100001

Bc.

217

Bakalářský studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

7/11/2023

HTF

N0223A100003

NMgr.

218

Navazující magisterský studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FSV

N0311A050010

NMgr.

141

Navazující magisterský studijní program Ekonomický výzkum v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FSV

N0312A200010

NMgr.

3851

Navazující magisterský studijní program International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

HTF

B0221A100001

Bc.

179

Bakalářský studijní program Judaistika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

HTF

B0221A100002

Bc.

224

Bakalářský studijní program Religionistika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FF

B0222A120010

Bc.

329

Bakalářský studijní program Archeologie pravěku a středověku v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FF

B0322A180001

Bc.

1113

Bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

1.LF

B0915P360003

Bc.

11

Bakalářský studijní program Nutriční terapie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FTVS

B1014A280006

Bc.

689

Bakalářský studijní program Kondiční trenér v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

HTF

N0221A100001

NMgr.

180

Navazující magisterský studijní program Judaistika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

HTF

N0221A100002

NMgr.

4003

Navazující magisterský studijní program Religionistika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FF

N0222A120010

NMgr.

330

Navazující magisterský studijní program Archeologie pravěku a středověku v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FF

N0222A120013

NMgr.

349

Navazující magisterský studijní program TEMA+ European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FF

N0231A090015

NMgr.

525

Navazující magisterský studijní program Italianistika v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FSV

N0312A200032

NMgr.

1472

Navazující magisterský studijní program Bezpečnostní studia v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.

8/3/2023

FHS

N0319A250001

NMgr.

44

Navazující magisterský studijní program Sociální a kulturní ekologie v roce 2023 prošel vnitřním hodnocením studijních programů na Univerzitě Karlově.Správce stránky: Václav Műller


Poslední změna: 13. říjen 2023 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám