Harmonogram

ROK

VLNA

STUPR

NAZEV

FAKULTA

2023

2. Vlna

B0532A330023

Applied Geobiology

PřF

2023

2. Vlna

B0222A120010

Archeologie pravěku a středověku

FF

2023

2. Vlna

N0222A120010

Archeologie pravěku a středověku

FF

2023

2. Vlna

N0312A200032

Bezpečnostní studia

FSV

2023

2. Vlna

B0231A090001

Bohemistika pro cizince

FF

2023

2. Vlna

N0231A090062

Bohemistika pro cizince

FF

2023

2. Vlna

N0541A170011

Computational Mathematics

MFF

2023

2. Vlna

B0114A090006

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

FF

2023

2. Vlna

B0114A120003

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

PedF

2023

2. Vlna

B0314A330001

Demografie

PřF

2023

2. Vlna

B0532A330025

Earth Sciences

PřF

2023

2. Vlna

B0314A250007

Etnologie a kulturní antropologie

FF

2023

2. Vlna

N0314A250006

Etnologie a kulturní antropologie

FF

2023

2. Vlna

B0223A100001

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

HTF

2023

2. Vlna

N0223A100003

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

HTF

2023

2. Vlna

N0541A170012

Financial and Insurance Mathematics

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170013

Finanční a pojistná matematika

MFF

2023

2. Vlna

B1014A280007

Fitness Coach

FTVS

2023

2. Vlna

B0114A090015

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

PedF

2023

2. Vlna

B0915P360019

Fyzioterapie

3.LF

2023

2. Vlna

N0314A250011

Gender Studies

FHS

2023

2. Vlna

N0314A250012

Genderová studia

FHS

2023

2. Vlna

B0114A330001

Geografie se zaměřením na vzdělávání

PřF

2023

2. Vlna

B0532A330015

Geologie

PřF

2023

2. Vlna

B0532A330016

Geology

PřF

2023

2. Vlna

B0532A330006

Geotechnologie

PřF

2023

2. Vlna

N0314A250002

Historical Sociology

FHS

2023

2. Vlna

N0314A250001

Historická sociologie

FHS

2023

2. Vlna

B0532A330017

Hospodaření s přírodními zdroji

PřF

2023

2. Vlna

B0221A100007

Husitská teologie

HTF

2023

2. Vlna

N0221A100008

Husitská teologie

HTF

2023

2. Vlna

B0532A330029

Hydrologie a hydrogeologie

PřF

2023

2. Vlna

B0532A330030

Hydrology and Hydrogeology

PřF

2023

2. Vlna

B0322A180001

Informační studia a knihovnictví

FF

2023

2. Vlna

N0312A200031

International Security Studies

FSV

2023

2. Vlna

N0231A090015

Italianistika

FF

2023

2. Vlna

B0221A100001

Judaistika

HTF

2023

2. Vlna

N0221A100001

Judaistika

HTF

2023

2. Vlna

B1014A280006

Kondiční trenér

FTVS

2023

2. Vlna

B0288A120001

Liberal Arts and Humanities

FHS

2023

2. Vlna

B0532A330018

Management of Natural Resources

PřF

2023

2. Vlna

N0541A170014

Matematická analýza

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170015

Matematické modelování ve fyzice a technice

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170016

Matematické struktury

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170017

Matematika pro informační technologie

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170018

Mathematical Analysis

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170019

Mathematical Modelling in Physics and Technology

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170020

Mathematical Structures

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170021

Mathematics for Information Technologies

MFF

2023

2. Vlna

N0388A180002

Media and Area studies

FSV

2023

2. Vlna

B0231A090019

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení

FF

2023

2. Vlna

N0541A170022

Numerická a výpočtová matematika

MFF

2023

2. Vlna

B0915P360003

Nutriční terapie

1.LF

2023

2. Vlna

B0532A330024

Praktická geobiologie

PřF

2023

2. Vlna

N0541A170023

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

MFF

2023

2. Vlna

N0541A170024

Probability, Mathematical Statistics and Econometrics

MFF

2023

2. Vlna

B0221A100002

Religionistika

HTF

2023

2. Vlna

N0221A100002

Religionistika

HTF

2023

2. Vlna

N0319A250001

Sociální a kulturní ekologie

FHS

2023

2. Vlna

B0231A090023

Středoevropská studia

FF

2023

2. Vlna

B0288A250001

Studium humanitní vzdělanosti

FHS

2023

2. Vlna

N0222A120013

TEMA+ European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement

FF

2023

2. Vlna

N0222A120014

TEMA+ European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement

FF

2023

2. Vlna

N0222A120015

TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývoj

FF

2023

2. Vlna

N0114A300057

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

FF

2023

2. Vlna

N0114A300058

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

FF

2023

2. Vlna

N0114A300090

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy

PedF

2023

2. Vlna

N0114A300091

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

PedF

2023

2. Vlna

N0114A300003

Učitelství geografie pro střední školy

PřF

2023

2. Vlna

B0114P300002

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

PedF

2023

2. Vlna

B0532A330026

Vědy o Zemi

PřF

2023

2. Vlna

B0913P360027

Všeobecné ošetřovatelství

LFHK

2023

2. Vlna

B0231A090020

Východoevropská studia

FF

2023

2. Vlna

B0111P190005

Vychovatelství

PedF

2023

2. Vlna

B0114A100003

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

PedF

2022

1. Vlna

N0531A130016

Analytical Chemistry

PřF

2022

1. Vlna

N0531A130017

Analytická chemie

PřF

2022

1. Vlna

N0222A120012

Ancient Egypt and the Near East

FF

2022

1. Vlna

N0531A130018

Anorganická chemie

PřF

2022

1. Vlna

B1014A280003

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

FTVS

2022

1. Vlna

N1014A280004

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

FTVS

2022

1. Vlna

N0914P360004

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

FaF

2022

1. Vlna

N0531A130036

Clinical and Toxicological Analysis

PřF

2022

1. Vlna

B1014A280005

Coach

FTVS

2022

1. Vlna

B0232A090001

Český jazyk a literatura

FF

2022

1. Vlna

N0222A120002

Dějiny moderní evropské kultury

FHS

2022

1. Vlna

N0213A320004

Dějiny umění

FF

2022

1. Vlna

B0511A030012

Ecological and Evolutionary Biology

PřF

2022

1. Vlna

N0222A120011

Egypt a Přední východ ve starověku

FF

2022

1. Vlna

B0511A030013

Ekologická a evoluční biologie

PřF

2022

1. Vlna

N0311A050010

Ekonomický výzkum

FSV

2022

1. Vlna

N0915A360003

Ergoterapie pro dospělé

1.LF

2022

1. Vlna

N0223A100008

Filosofie v kontextu humanitních věd

FHS

2022

1. Vlna

B0533A110001

Fyzika

MFF

2022

1. Vlna

N0531A130019

Fyzikální chemie

PřF

2022

1. Vlna

N0312A200012

Geopolitical Studies

FSV

2022

1. Vlna

B0231A090067

Hebraistika a židovská studia

FF

2022

1. Vlna

N0531A130006

Chemie a fyzika materiálů

PřF

2022

1. Vlna

N0322A180001

Informace, média a knižní kultura

FF

2022

1. Vlna

N0531A130020

Inorganic Chemistry

PřF

2022

1. Vlna

N0312A200010

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies

FSV

2022

1. Vlna

N0531A130037

Klinická a toxikologická analýza

PřF

2022

1. Vlna

B0321A180005

Komunikační studia

FSV

2022

1. Vlna

B0914A360002

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

FaF

2022

1. Vlna

N0531A130021

Macromolecular Chemistry

PřF

2022

1. Vlna

N0531A130022

Makromolekulární chemie

PřF

2022

1. Vlna

N0311A050011

Master in Economic Research

FSV

2022

1. Vlna

N0321A180003

Mediální studia

FSV

2022

1. Vlna

N0531A130005

Medicinální chemie

PřF

2022

1. Vlna

B0511A030014

Molecular Biology and Biochemistry of Organisms

PřF

2022

1. Vlna

N0531A130023

Organic Chemistry

PřF

2022

1. Vlna

N0531A130024

Organická chemie

PřF

2022

1. Vlna

B0913P360003

Pediatrické ošetřovatelství

2.LF

2022

1. Vlna

N0531A130015

Physical Chemistry

PřF

2022

1. Vlna

B0314A250014

Social Sciences

FSV

2022

1. Vlna

B0114P190001

Sociální pedagogika

HTF

2022

1. Vlna

B0111A190012

Speciální pedagogika

PedF

2022

1. Vlna

N0111A190014

Speciální pedagogika

PedF

2022

1. Vlna

N0314A250013

Studia občanské společnosti

FHS

2022

1. Vlna

B0114A300050

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

FTVS

2022

1. Vlna

B1014A280004

Trenér

FTVS

2022

1. Vlna

N0114A300048

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

FTVS

2022

1. Vlna

B0913P360001

Všeobecné ošetřovatelství

3.LF

2022

1. Vlna

B0913P360002

Všeobecné ošetřovatelství

2.LF

2022

1. Vlna

N0231A090013

Východoevropská studia

FF

2021

0. Pilot

B0988P360001

Adiktologie

1.LF

2021

0. Pilot

N0111A190001

Andragogika a management vzdělávání

PedF

2021

0. Pilot

N0512A130010

Biochemie

PřF

2021

0. Pilot

N0512A130011

Biochemistry

PřF

2021

0. Pilot

B0511A030007

Biologie

PřF

2021

0. Pilot

B0511A030008

Biology

PřF

2021

0. Pilot

N0613A140012

Computer Science - Software Systems

MFF

2021

0. Pilot

N0321A180002

Elektronická kultura a sémiotika

FHS

2021

0. Pilot

B0915P360001

Fyzioterapie

2.LF

2021

0. Pilot

B0541A170012

General Mathematics

MFF

2021

0. Pilot

M0912A350004

General Medicine

LFP

2021

0. Pilot

N0613A140016

Informatika - Softwarové systémy

MFF

2021

0. Pilot

B0231A090076

Italianistika

FF

2021

0. Pilot

N0221A100007

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika

ETF

2021

0. Pilot

M0421A220007

Law and Jurisprudence

PF

2021

0. Pilot

B0511A030015

Molekulární biologie a biochemie organismů

PřF

2021

0. Pilot

B0541A170011

Obecná matematika

MFF

2021

0. Pilot

M0421A220006

Právo a právní věda

PF

2021

0. Pilot

M0912A350003

Všeobecné lékařství

LFPSprávce stránky: Pavel Žák


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám