Druhy hodnocení

Článek 3 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy stanovuje tři druhy, kterými je sbírána zpětná vazba od studujících a absolventů univerzity:

Hodnocení výuky ve studijních programech studenty

Zpětná vazba studentů ke studijním programům je sbírána v průběhu posledního roku studia (dle jeho nominální délky) formou celouniverzitních šetření, které organizuje rektorát Univerzity Karlovy. Na realizaci těchto sběrů se podílí Odbor analýz a strategií (OAS) a Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (OKVA). Výstupy těchto šetření jsou následně užity při hodnocení studijních programů, které zajišťuje Rada pro vnitřní hodnocení UK.


Hodnocení zabezpečení vzdělávací činnosti a dalších souvisejících podpůrných činností studenty

Zpětná vazba studentů k průběhu vzdělávací činnosti a dalších souvisejících činností je organizována fakultami jako všeobecně přístupná anketa, které se mohou zúčastnit všichni studenti, kteří se v daném semestru či akademickém roce účastnili výuky. Předmětem hodnocení je zpravidla kvalita realizace výuky jednotlivých studijních předmětů a kvalita pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících. V doktorských SP probíhá podobné hodnocení nejméně jednou za tři roky. Výsledky těchto anket následně interpretují zaměstnanci fakulty, a výsledky i jejich interpretace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.


Hodnocení studia absolventy

Hodnocení studia absolventy jsou sbírána zpravidla jeden a pět let po dokončení studia na univerzitě formou celouniverzitních šetření, které organizuje rektorát UK. Na realizaci těchto sběrů se podílí opět OAS a OKVA, navíc i fakulty mohou dle Řádu HVS provádět vlastní hodnocení studenty. Výsledky těchto hodnocení jsou opět užity při hodnocení SP, navíc jsou také projednávány s fakultou.


Správce stránky: Jan Polák


Poslední změna: 2. říjen 2023 09:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám