• Hodnocení výuky

Hodnocení výuky

Hodnocení výuky studujícími představuje základní způsob získávání zpětné vazby od studentek a studentů Univerzity Karlovy a je tudíž jedním z pilířů zajišťování kvality všech studijních programů i kurzů uskutečňovaných na UK. Realizaci tohoto procesu, vyhodnocování výsledků hodnocení, jakož i promítnutí výstupů do způsobu uskutečňování studijních programů v podobě konkrétních opatření a změn, je věnována patřičná pozornost jak vedením Univerzity, tak vedením fakult a dalšími univerzitními a fakultními orgány (akademické senáty, kolegia děkanů a děkanek, kolegium rektorky, rada pro vnitřní hodnocení a další). Základní atributy a způsob hodnocení výuky studujícími jsou uvedeny v Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy a OR č. 56/2017, Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách UK.


Každoročně je na úrovni rektorátu UK zpracována přehledná Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studujícími, která je projednána kolegiem rektorky, rozšířeným kolegiem rektorky, akademickým senátem UK a Radou pro vnitřní hodnocení UK.


Ke kontinuálnímu metodickému i technickému rozvoji procesu hodnocení výuky studujícími přispívá Pracovní skupina pro hodnocená výuky studujícími, kterou koordinuje prorektor pro kvalitu vzdělávací činnosti a akreditace doc. Jan Polák a která reprezentuje studentské i akademické zástupce ze širokého spektra fakult UK. Úsilí je věnováno zvýšení povědomí o významu a dopadu hodnocení výuky studujícími v akademické obcí formou pravidelných kulatých stolů, které se konají minimálně každý semestr a slouží rovněž jako platforma pro širokou diskuzi a sdílení příkladů dobré praxe.


Správce stránky: Jan Polák


Poslední změna: 11. březen 2024 08:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám