• Aktuality

Aktuality

Studijní úspěšnost v doktorském studiu

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na Kulatý stůl ke studijní úspěšnosti v doktorském studiu, který se bude konat 16.4. od 10:00 hod. v Karolinu v Malé aule. Plánovaný program a registrace.

12. dubna 2024


Projekty

CRP RVH-PRO: Výstupy

Jedním z výstupů projektu jsou i metodická doporučení, která by měla sloužit jako opora pro to, jak rady pro vnitřní hodnocení ustavovat nebo jejich činnost dále rozvíjet.

15. března 2024


Hodnocení a šetření

Pracovní skupina HVS

Další jednání pracovní skupiny pro hodnocení výuky studujícími proběhne 22. října 2024 od 15:00 v Modré posluchárně s možností distančního připojení.

11. března 2024


Další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení

RVH zasedne opět 24. dubna 2024

Rada pro vnitřní hodnocení je ústředním orgánem pro zajištění kvality vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově. Další termíny je možno nalézt na webu RVH v sekci Termíny zasedání, zápisy a usnesení.

6. února 2024


Zvyšování studijní úspěšnosti

10. ledna 2024 proběhl v Modré posluchárně kulatý stůl, který se zabýval celouniverzitními opatřeními k otázkám průchodu studiem a studijní (ne)úspěšnosti. Podklady k této události jsou po přihlášení k dispozici na sharepointu RUK-OKVA-Web; přihlásit se lze emailem ve tvaru [Vaše UKČO]@cuni.cz, kdy pro samotné přihlášení budete přesměrování na Centrální autentizační službu UK.

19. ledna 2024


Roční harmonogram

Harmongram ak. roku 2022/2023

Pokud fakulta plánuje otevřít nový SP v ak. roce 2024/2025, je třeba, aby tento SP byl projednán na zářijovém (v krajním případě na říjnovém) zasedání RVH.

24. května 2023


Legislativní změny

Standardy studijních programů UK

1. června 2022 došlo k úpravě původního OR č. 13/2019, novým OR č. 22/2022. Nové plné znění nelznete na Opatření rektora č. 13/2019 ve znění OR 22/2022.

23. srpna 2022


Prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání je Jan Polák

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

se v roce 2022 stal novým prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání. S připomínkami, podněty a náměty se můžete obracet na kvalita@prorektor.cuni.cz.

25. července 2022
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám